CENNIK

Oferta dla klientów indywidualnych:

1. Wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych

- dla nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym za dwa punkty załamania granicy- dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym


cena ustalana indywidualnie


- stabilizacja punktów załamania granic znakami granicznymi (granicznikami) – na życzenie Klienta2. Ustalenie przebiegu granic działki

- dla nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym za dwa punkty załamania granicy- dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym


cena ustalana indywidualnie


- stabilizacja punktów załamania granic znakami granicznymi (granicznikami) – na życzenie Klienta3. Podział nieruchomości

- wykonanie jedynie wstępnego projektu podziału- dla działki ewidencyjnej posiadającej założoną Księgę Wieczystą, w przypadku jej podziału na dwie nowopowstałe działki ewidencyjne- dla nieruchomości o: nieuregulowanym stanie prawnym i/lub posiadających wiele punktów załamania granicy


cena ustalana jest z Klientem indywidualnie w zależności od ilości prac terenowych i dokumentacji niezbędnej do wykonania.


- na życzenie Klienta dokonujemy trwałej stabilizacji granic dla działki która podlega podziałowi4. Mapa do celów projektowych

- mapa w wersji papierowej o powierzchni pomiaru do 1 ha


Wyjaśnienie: Cena uzależniona jest od następujących czynników:
  • Przydatności materiałów znajdujących się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym do wykonania opracowania
  • Ilości szczegółów terenowych niezbędnych do pomiaru po wykonaniu wywiadu w terenie (budynki, których nie ma w bazach danych Zasobu, sieci uzbrojenia podziemnego istniejące w terenie, których brak w materiałach otrzymanych z Zasobu, szczegóły sytuacyjne takie jak słupy, ogrodzenia, chodniki, itp.)
Przykład 1:

Klient zamawia u nas Mapę do celów projektowych pod budowę domu.

Zgłaszamy pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i po otrzymaniu materiałów z Zasobu dokonujemy wywiadu terenowego, który polega na porównaniu mapy z sytuacją na gruncie.

Jeżeli nie stwierdzamy zmian, które wymagają przeprowadzenia nowego pomiaru i wniesienia zmian do baz danych, wówczas klient zapłaci za takie opracowanie.
Przykład 2:

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i wykonaniu wywiadu terenowego okazuje się, że na mapach z Zasobu w obszarze opracowania mapy brakuje budynków lub teren jest silnie zadrzewiony, trudnodostępny lub brak jest sieci uzbrojenia podziemnego, które należy zamierzyć i przedstawić na mapie do projektu oraz wnieść do baz danych Zasobu.

W takiej sytuacji cenę z Klientem uzgadniamy indywidualnie.

W każdym przypadku pokazujemy Klientowi zaistniałą sytuację na mapach poświadczonych z Zasobu. Dzięki temu Klient zawsze wie ile płaci i dlaczego.

Uwaga:

Powyższe ceny nie dotyczą sytuacji, gdzie do wykonania mapy do projektu budowlanego konieczne jest wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych lub też ustalenie przebiegu granic.

Wówczas do ceny opracowania do celów projektowych należy doliczyć cenę takiej usługi.


5. Wytyczenie w terenie budynku

- wytyczenie w terenie 4 naroży budynku wraz z wyznaczeniem zewnętrznych krawędzi ław fundamentowych (lub ich osi) na ławach ciesielskich wraz z oznaczeniem poziomu zera budynku- w przypadku bardziej skomplikowanego tyczenia- wprowadzenie do bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków zmiany użytku na Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy)Uwaga:

Zamawiający powinien przygotować odpowiednią ilość pali i ław ciesielskich do realizacji zadania.


6. Wytyczenie w terenie przyłączy do budynku

Dotyczy przyłączy dla których połączenie z siecią znajduje się nie na tej samej działce co realizowany budynek lub na działce do niej przyległej

- studzienka/zasuwa, punkt przyłączenia do sieci oraz punkt przyłączenia do budynku:7. Inwentaryzacja powykonawcza budynku i/lub przyłączy

- inwentaryzacja budynku- inwentaryzacja przyłącza do budynku: studzienka/zasuwa, punkt przyłączenia do sieci oraz punkt przyłączenia do budynku- wprowadzenie do bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków zmiany użytku na B- w przypadku inwentaryzacji budynku wraz ze wszystkimi przyłączami jednocześnie stosujemy atrakcyjne rabaty.Oferta dla klientów instytucjonalnych

1. Mapa do celów projektowych dla obiektów liniowych do 1 km (w pasie 60 metrów) w wersji papierowej1. Mapa do celów projektowych dla obiektów liniowych do 1 km (w pasie 60 metrów) w wersji papierowej2. Mapa o powierzchni pomiaru do 1 ha w wersji papierowej3. Tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego4. Tyczenie studni kanalizacyjnej/telekomunikacyjnej, odwiertów geologicznych, piezometrów5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci podziemnych do 100 m6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza studni kanalizacyjnej lub telekomunikacyjnej7. Geodezyjna obsługa budowyKontakt


mgr inż. Grzegorz Wydra

tel. +48 795 724 712

e-mail: g.wydra@terra-geodezja.pl

  • geodeta uprawniony, mierniczy górniczy

mgr Krzysztof Kospin

tel. +48 502 522 323

e-mail: k.kospin@terra-geodezja.pl

  • geodeta